Yönetim Kurulu Üyeleri

Öznur Sonkur

Bașkan

 


Dilek Evran

Berrin Rabsahl

Meziyet Yarar

Deniz Gürler Frei

Merve Şengül

 Melike Paçacıoğlu

Yedek

 

Niğdem Ercan

Yedek

Gülsüm Demir

Yedek

Leyla Ergün-Taș

Yedek

 
Deniz Gandolfo Yalçın

(Öğrenci Komisyonu)

Belgin Amann

(Öğrenci Komisyonu)Semra Öndaș

(Türkiye iletișim sorumlusu)