Yönetim Kurulu Üyeleri

Semra Öndaş

(Başkan)


Meziyet Yarar

Deniz Yalçın Gandolfo

Gülsüm Demir

Niğdem Gökkan

Safiye Kaya BayraktarBelgin Amann

(Yedek)

Süheyla Sarı

(Yedek)

 Berrin Rabsahl

(Yedek)

 

Leyla Taş

(Yedek)